Przedsiębiorstwo
Handlowo-Produkcyjno-Usługowe
Lucjan Kaźmierski63-930 Jutrosin
ul. Wrocławska 17

tel./fax 0-65 547 15 62
e-mail: biuro@phpukazmierski.pl
www.phpukazmierski.pl

NIP: 699-000-29-22
Regon: 410518283

Bank Zachodni WBK SA o/Rawicz:
38 10901287 000000002801 0473