Przedsiebiorstwo
Handlowo-Produkcyjno-Uslugowe
Lucjan Kazmierski63-930 Jutrosin
ul. Wroclawska 17

tel./fax +48 65 547 15 62
e-mail: biuro@phpukazmierski.pl
www.phpukazmierski.pl

NIP: 699-000-29-22
Regon: 410518283

BANK ZACHODNI WBK S.A. O/RAWICZ
WBKPPLPPXXX 65 10901287 000000002807 2649

 

down.gif (2303 bytes)